Divadlo bez bariér

Program

MDZ je bezbariérové. Osoby s částečným omezením sluchu mají možnost využít zařízení indukční smyšky. Speciální sluchátka na vyžádání zapůjčí oproti OP uvaděčky.