Babo, raď!

Poradní orgán MDZ, jehož cílem je reflexe umělecké a společenské role divadla ve Zlíně, a to v různých kontextech.

Členové umělecké rady:

Ing. et Ing. Jiří Korec - náměstek primátora města Zlína

Prof. PhDr. Miroslav Plešák - dramaturg, pedagog

Prof. Ing. Petr Sáha- rektor UTB

Mgr. Petr Pivoňka - evangelický farář

Doc. PhDr. Milan Uhde - dramatik 

Antonín Bajaja - spisovatel

Mgr. Jakub Nvota - režisér

Ing. Arch. Ivan Bergmann - architekt

Ing. Jiří Havlík - podnikatel

Mgr. David Valůšek - ředitel archivu

MgA. Dodo Gombár - režisér, umělecký šéf Švandova divadla

MUDr. Pavel Stodůlka - lékař

+

MgA. Hana Mikolášková, režisérka, umělecká šéfka MDZ
Ing. Irena Pelková, ekonomická šéfka MDZ
Bc. Blanka Kovandová, šéfka vnějších vztahů MDZ