Hlídání dětí v divadle

Chcete si zajít do divadla a nemá Vám kdo pohlídat děti? Využijte naší služby u podvečerních představení ve Velkém sále v 17 hodin, kdy zajistíme ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati, Fakultou humanitních studií aktivní hlídání v příjemných prostorách divadla.

Tato služba je pro majitele předplatného ZDARMA, stačí se prokázat předplatenkou. Pro ostatní diváky je zpoplatněna částkou 100 kč/ 1 představení/ 1 dítě.

Podmínkou přijetí dítěte je platná vstupenka na představení.

Dítě je nutné do herny odevzdat vždy nejdříve 15 min. před představením a vyzvednout nejpozději 15 min. po jeho skončení. Vstup je přes recepci divadla (od parku s kašnou), 2. patro.

Dítě musí být zdravé a ve věku 2 - 12 let, NUTNÁ PŘIHLÁŠKA NA JURCOVA@DIVADLOZLIN.CZ MINIMÁLNĚ TŘI PRACOVNÍ DNY PŘEDEM! 

Do přihlášky prosím uveďte počet dětí, jejich věk, jména a kontakt na jednoho z rodičů pro případ nutnosti.

Před přihlášením dítěte si prosím přečtěte důkladně PROVOZNÍ ŘÁD níže. Děkujeme.

V případě plné kapacity či zdravotních nebo organizačních důvodů si vyhrazujeme právo dítě nepřijmout.

Zajímá Vás, jak hlídání probíhá? Prohlédněte si na facebooku divadla fotogalerii z prvního hlídání 16. října 2013

První hlídání dětí v divadlePrvní hlídání dětí v divadle

Provozní řád herny v Městském divadle Zlín

1. Hlídací místnost se nachází v Městském divadle Zlín a je přizpůsobená a vybavená tak, aby v ní děti mohly trávit bezpečně a kvalitně čas, zatímco se jejich zákonní zástupci (rodiče) účastní divadelního představení.

2. O děti se v průběhu představení starají způsobilé a zodpovědné osoby.

3. Hlídací místnost je určena dětem od 2 do 12 let. Děti přicházejí do hlídací místnosti v doprovodu rodičů, kteří za ně nesou celou dobu zodpovědnost. Rodič počítá s tím, že v případě nutnosti opustí představení a dítě z herny vyzvedne.

4. Při příchodu do herny se rodič zapíše do prezenční listiny a stvrdí tak svým podpisem, že je dítě zdravé a že souhlasí s provozním řádem. Stejně tak učiní při odchodu z herny. Při předání dítěte v hlídací místnosti je nutné sdělit chůvám potřebné informace o konkrétním dítěti, které mohou být důležité.

5. Žádné z dětí neopouští hlídací místnost bez vědomí chůvy. Na WC menší děti odchází za doprovodu chůvy. 

6. Do hlídací místnosti nebudou přijaty děti s akutně probíhajícím onemocněním a ti, kteří přišli do kontaktu s infekční chorobou. Pokud se onemocnění projeví v průběhu hlídání, bude rodič kontaktován a dítě musí z hlídací místnosti odejít. 

7. V hlídací místnosti a v její blízkosti je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky.

8. Vstup do hlídací místnosti je možný pouze v ponožkách, nebo přezůvkách. Dodržování základních hygienických návyků je samozřejmostí. Děti mají v herně k dospozici věšáky na oblečení. Kočárky se odkládají v chodbě.

9. Za své osobní věci si zodpovídá každý návštěvník. V případě krádeže či poškození nepřebírá Městské divadlo Zlín ani ždáná z chův zodpovědnost za vzniklou škodu.

10. Jídlo a pití se v hlídací místnosti konzumovat může. Hlídání trvá 2,5 - 3 hodiny, rodiče mohou připravit dětem svačinu. Vlasní pití není nutné, k dispozici je kuchyňka.