Čarování

Cay Makhelé
Program

VELKÝ FRANCOUZSKÝ VEČER z cyklu Zlínské kroky do Evropy

mýtus o Ondině očima Francouze s africkými kořeny

Na programu Velkého francouzského večera bude uvedení inscenované črty hry Čarování Cayi Makhelého, povídání s autorem hry Cayou Makhelém, překladatelkou hry Janou Podhorskou a zástupci Francouzského institutu, ochutnávka francouzských specialit, prezentace fotografií studentů UTB, které vznikly v době studijního pobytu ve Francii, poslechová francouzsko-africká diskotéka. Moderátorem večera je dramaturg MDZ Vladimír Fekar. Těšíme se na setkání s Vámi.

Slovo o hře: Ondina žije s rodiči na břehu jezera, ale veškerý čas tráví u jezera nebo venku v dešti. V návalech vzteku si přeje, aby rodiče nadobro zmizeli z jejího života. Despotický otec klade její špatnou výchovu za vinu své ženě, kterou navíc nenávidí kvůli jejímu věčnému mládí. Během jedné z rodinných hádek vypukne bouře. Krátce nato se ve dveřích objeví cizinec.

V novém pohledu na starý mýtus zní i hudba z Dvořákovy opery Rusalka.

Čarování je hra o současném mladém člověku, který stojí proti konvenční společnosti. Autor hru dopsal v lednu 2010 během svého pobytu v Praze.

Caya Makhélé (1956) je francouzským dramatikem, nakladatelem, prozaikem a novinářem afrického původu. Narodil se v Kongu, ale vystudoval v Paříži, kde momentálně žije. Do českého divadelního povědomí vstoupil úspěšnou hrou Bajka o lásce, pekle a márnici, která se dočkala dvou inscenací.

Je také autorem tvorby pro děti. Své knihy často vozí s sebou do Afriky a rozdává je místním dětem. Netají se láskou k naší kultuře. Říká s nadsázkou, že v české kultuře objevil své "slovanské kořeny".

Jana Podhorská (1985) studuje obor filologie – francouzština na FF UK v Praze, účastnila se studijní stáže na francouzské Université d´Avignon et des Pays de Vaucluse. Přeložila do češtiny sbírku básní Roselyne Sibille a pohádkovou knihu Zdeňky Žádníkové Ve znamení motýla do francouzštiny. Překlad hry Čarování je její první zkušeností s překladem dramatického textu. Píše vlastní francouzské básně. V současné době studuje v Paříži na École des Hautes Études en Sciences Sociales.

Součástí večera bude povídání s autorem a překladatelkou, ochutnávka z francouzských specialit a africko-francouzská "diskotéka".

Realizační tým:

Překlad: Jana Podhorská
Režie: Zuzana Patráková
Dramaturgická spolupráce: Jan Krupa
Dramaturgická supervize: Vladimír Fekar
 

Scéna:Dílna
Délka představení:

Údaj neuveden

Premiéra:09.01.2012 - 19:00
Derniéra:09.01.2012 - 19:00
Aktuální program:

Kdy hrajeme