Kontrabas

Patrick Süskind
Program

Neobyčejná zpověď obyčejného orchestrálního hráče

Jiskřivě vtipná a hluboce lidská zpověď řadového orchestrálního hráče proslavila současného německého spisovatele, dramatika a scénáristu Patricka Süskinda po celém světě. Kontrabas byl přeložen do mnoha jazyků a nastudován na předních evropských i světových scénách.
Autor sám definoval tuto svou práci jako dílo "o bytí jednoho člověka v jeho malém pokoji". Je jakýmsi pomyslným dialogem s divákem, ve kterém protagonista líčí svůj "život s kontrabasem" a svěřuje se se vším, co mu toto soužití - tento "životní úděl" přináší. Přirovnává orchestr k lidské společnosti: "...Orchestr je předobrazem lidské společnosti. Tady se stejně jako tam opovrhuje těmi, kteří odedřou hrubou práci..."
Süskind tímto svým opusem promlouvá ke komukoli - bez ohledu na hudební znalosti a zkušenosti diváka. Dotýká se totiž živých témat a pocitů všem důvěrně známých a důležitých pro každého z nás. Věčné lidské touhy i úzkosti. Úzkosti z osamění, z vlastní nedostatečnosti, ze stereotypu a ubíjející šedi každodennosti. Touhy po uznání, ocenění, po nepřehlížení člověka jako bytosti, po vybřednutí z anonymity, po změně, touhy po kontaktu, po štěstí, palčivé touhy po lásce. Touhy překročit "svůj stín".
Süskind je autor, který umí vylíčit vnitřní svět svých postav neobyčejně plasticky, s porozuměním a poutavostí, nesmírně citlivě a s velkým smyslem pro humor. Jeho kontrabasista je nafoukaný, zakomplexovaný, umíněný, nejistý, rád kritizuje, ale je i sebekritický. Má svou hrdost i svou zbabělost, má svou pravdu. Je šíleně zamilovaný. Podobá se komukoli z nás... Půvab hry spočívá právě v neustálém kontrastu komiky i vážnosti.
Inscenace se v roce 2003 účastnila mezinárodního festivalu divadla jednoho herce WROSTJA v Polské Wroclavi. Na tzv. "Sletu kontrabasistů" hrálo toto Süskindovo monodrama celkem 8 interpretů ze všech koutů světa. Českou republiku zde prezentoval Rostislav Marek, který sklidil zasloužený úspěch.

Realizační tým:

režie a dramaturgie: Jana Kafková
překlad: Štěpán Žilka a Ladislava Petišková
výprava: Jana Kafková a Rostislav Marek
 

 

Scéna:Dílna
Délka představení:

Údaj neuveden

Premiéra:26.10.2002 - 19:00
Derniéra:26.11.2005 - 19:00
Aktuální program:

Kdy hrajeme