Po stopách Casanovy

Karel Semerád
Program

tragikomická (do)hra života nejslavnějšího svůdníka

Herecký výlet za střípky a úlomky ze života Giacoma Casanovy a do atmosféry osmnáctého století.

Do Divadélka v klubu se chystá velký svůdník: Giacomo Casanova. V režii zkušeného Karla Semeráda, jehož úspěšné inscenace Madam Piaf a Hello, Dolly! si diváci Městského divadla Zlín velmi oblíbili, se v titulní roli objeví Rostislav Marek.
Jméno Casanova u většiny lidí asociuje ztělesnění donjuánství, protože jak Don Juan, tak Casanova vstoupili do povědomí především jako neodolatelní svůdci, dobyvatelé ženských srdcí. Ale Casanova toho stihnul mnohem více, jako by prožil více životů. Pro své mnohotvárné vlohy a myšlení prosté předsudků je typickou postavou osmnáctého století: byl básníkem, jazykovědcem, teologem, přírodovědcem, hudebníkem, dějepiscem, kritikem, diplomatem, alchymistou, obchodníkem i úspěšným karbaníkem. Zkrátka jeho život byl jedním velkým dobrodružstvím. Celou dobou proplouval nejrůznějšími vrstvami šlechtické společnosti Evropy a také díky kontaktům v hereckých společnostech a napojení na svobodné zednáře mohl vést nevšední potulný život a po celé Evropě se zabývat nejrůznějšími zaměstnáními. Ne všude byl vítán s otevřenou náručí. Byl uvězněn v Benátkách, ve Francii, Anglii a ve Španělsku a byl vypovězen z Piemontu, Toskány, Modeny a z Vídně. Díky rozsáhlým a ve své době velmi populárním Pamětem, které sepsal na sklonku svého života na českém zámku Duchcov, a díky vypravěčské lehkosti dokázal vlastní život svůdníka a dobrodruha dokonale mýtizovat.
Semerádův scénář zachycuje Giacoma Casanovu na konci života. Na českém zámku Duchcov se díky velkorysosti hraběte Valdštejna stará o knihovnu a dostává se mu klidu pro vlastní literární činnost. Nevrlý, nemocný a přecitlivělý stařec je zde však vystaven šikaně Valdštejnova služebnictva a žije už víceméně jen ze svých vzpomínek na dětství, erotická dobrodružství, na setkání s Mozartovou hudbou, na obelstění hraběnky, na souboje, lsti a útěky, neopouští ho však štiplavá ironie a vypravěčská bravura.

Realizační tým:

dramaturg: Vladimír Fekar
režie: Karel Semerád, j. h.
hudba: Richard Dvořák a výběr z italských lidových skladeb, W. A. Mozarta, F. Chopina a dalších
scéna a kostýmy: Hana Knotková
hudební nastudování: Richard Dvořák
světla: Lubomír Kočenda
zvuk: Martin Hartig
inspice a nápověda: Marie Drobilíková
 

Scéna:Dílna
Délka představení:1 hod. 50 min.
Premiéra:24.04.2010 - 19:00
Derniéra:26.03.2011 - 19:00
Aktuální program:

Kdy hrajeme