Panický kabaret (divadelní pocta Alejandru Jodorowskému)

Program

divadlo Mandragora, hrajeme v šatně orchestru

režie: Jan Antonín Pitínský

hrají:
Kristýna Dufková
Tereza Preiningerová
Petr Ťopek
Daniela Vošahlíková
Nikola Zavřelová
 

Srdečně vás zveme na českou premiéru Panického kabaretu, kterou uvede Divadlo Mandragora - studentská scéna Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění o.p.s.

Hrajeme v netradičním prostoru Městského divadla Zlín, ŠATNĚ ORCHESTRU! Pozor! Tento prostor je kapacitně omezen, a proto je nutná rezervace na telefonním čísle 728 771 332 nebo na e-mailu mandragoradivadlo@gmail.com. 

 

O Panické metodě:

Panická metoda (1966)

Můžeme říct, že Pan je Bůh, který postrádá určitou přesnější formu, a že představuje absenci „stylu“, což je právě typické pro naši metodu. Je to Bůh, který je v tom druhém, bůh, který ztratil svou individuálnost, a proto se vyjevuje jako skupina individualit. Patří vždy mladým generacím, je znetvořený (má kozí rohy a kopyta) a někdy bývá identifikován jak embryo. Každá nová generace vytyčuje změnu a tou bývá pád generace předchozí; mohli bychom říci, že panický princip je duchem formujícím se v předchozích obdobích, v nichž je stará koncepce pohlcována novou. Panický princip se objevuje vždy jako předzvěst spirituálního obrození. Proto právě nyní více než jindy nabývá panický princip na významu: jsme svědky skonu aristotelovské kultury a bolestného porodu nového světa, který nebude ani aristotelovský, ani euklidovský, ani newtonovský. Panický princip může být synonymem něčeho, co je ve vývoji, a panická metoda může znamenat způsob, jak pociťovat vesmír v otevřené, funkční formě, která je bez stylu, a tudíž je variabilní a jejím jednotlivým částem je poskytována relativní svoboda. Panický princip může znamenat nahrazení teorie geometrických forem, která je evidentně závislá na vztazích mezi svými částmi, za jinou, která je definována organickou formou. Proto se může stát, že dojde k záměně teorie za akci a k náhradě metody za výcvik. Zjevení Pana znamená počátek nové formy lidství.

Scéna:Jiné prostory
Délka představení:

Údaj neuveden

Premiéra:

Údaj neuveden

Derniéra:

Údaj neuveden

Aktuální program:

Kdy hrajeme