Válek

Program

projekce filmového dokumentu v režii Patrika Lančariče, Golden Apple Cinema

Básnik a politik Miroslav Válek (1927 – 1991) bol výraznou osobnosťou, ktorá v uplynulom storočí natoľko poznamenala slovenskú kultúru, že nevyrovnať sa s ňou by znamenalo ponechať bez reflexie jej nezanedbateľnú časť. Dodnes je považovaný za jednu z najrozporuplnejších postáv slovenského kultúrneho a spoločenského prostredia, spojenú s mnohými legendami a kontroverziami. Tvorcovia filmu sa snažia pátrať po koreňoch týchto kontroverzií. Významnú, priam determinujúcu úlohu v jeho životnom príbehu zohrala doba, ktorá poznamenala vývoj celej našej krajiny a osudy všetkých jej obyvateľov. Film je zodpovedným a objektívnym príspevkom k reflexii Válkovej osobnosti. Základným východiskom filmu je Válkov vnútorný rozpor. Rozpor medzi Válkom básnikom a Válkom politikom. Rozpor medzi intímnym a verejným a naopak. (ASFK)

Ocenění:

2018 - Patrik Lančarič - Cena Nadace Tatra banky za umění

Slnko v sieti nominace:

2019 - Patrik Lančarič (Nejlepší dokument)
2019 - Vladislav Šarišský (Nejlepší hudba)
2019 - Maroš Šlapeta (Nejlepší střih)

Scéna:Jiné prostory
Délka představení:

Údaj neuveden

Premiéra:

Údaj neuveden

Derniéra:

Údaj neuveden

Aktuální program:

Kdy hrajeme