Oidipús

Sofoklés
Program

Město Théby stihla osudová rána - mor. Thébami kráčí smrt a nelítostně je vylidňuje. Zoufalý lid v čele s králem Oidipem se prostřednictvím věštby dozvídá následující zprávu: mor je božím trestem, neboť zde žije vrah předchozího krále Laia. Najde-li se a bude-li potrestán, útrapy pominou. Oidipus vyslovuje nad neznámým vrahem kletbu, aniž sám tuší, že příčinou všeho neštěstí je on sám... Tak začíná slavná Sofoklova tragédie vladaře Oidipa, ale především člověka, který se, sice nevědomky, ale vážně, provinil "proti řádu světa". Je na něm, zda dokáže - i za cenu vlastní oběti - najít sílu vrátit světu rovnováhu.
Minulost nelze vymazat, je totiž stále přítomná v současnosti a každý čin plodí svůj důsledek. Otázky viny a trestu, zodpovědnosti a svědomí jsou jádrem tohoto dramatu, ale také vážnou výzvou k zamyšlení i pro dnešního člověka. Sofoklův Oidipús hledá a odkrývá pravdu, byť by pro něj byla sebezničující. Proto se jeví tato prastará řecká tragédie současná a naléhavě aktuální.
Sofoklův Oidipús je vedle Shakespearova Hamleta považován za pilíř dramatické literatury. Inscenaci slavného díla uvidíte v režii Ivana Baladi ve Studiu Z.

Realizační tým:

režie: Ivan Balaďa j.h.
překlad: Jaroslav Pokorný
úprava textu: Ivan Balaďa a Jana Kafková
dramaturgie: Jana Kafková
scéna a kostýmy: Jaroslav Malina j.h.
hudba: Petr Hromádka
pohybová spolupráce: Hana Charvátová j.h.
hudební spolupráce: Richard Dvořák
 

 

Scéna:Studio Z
Délka představení:1 hod. 20 min. (bez přestávky)
Premiéra:18.04.2004 - 19:00
Derniéra:20.05.2005 - 19:00
Aktuální program:

Kdy hrajeme