Armagedon na Grbu

Rudolf Sloboda
Program

nezkrášlená vesnická tragikomedie

Sugestivní neomysterium s Janou Tomečkovou v hlavní roli je působivou směsicí humoru i smutku, nemilosrdné a někdy absurdní a drsné reality s křehkou poezií, světa všedně lidského i světa neobvyklých nadpřirozených sil. Je zachycením pozemského údělu na konci života i pokusem o vykreslení toho, co nás čeká po příchodu konce.

Armagedon na Grbe z pera spisovatele Rudolfa Slobody patří k nejzajímavějším slovenským hrám. Autor prožil dětství v čase války a v době budování komunismu v rodině ne právě harmonické. Rodiče se rozvedli a matka kromě jeho otce přežila i druhého manžela a později i druha. Právě Slobodova matka se stala inspirací pro Armagedon na Grbe. Hra zachycuje křehké a složité vztahy v rodině a dovádí je až do absurdnosti. Vícevrstevnatý příběh o matce a jejích životních zápasech je sondou do komplikované ženské duše, zkoušené jak muži, tak i dobou. Hra se vyznačuje poetickou zemitostí. S nadsázkou ukazuje svět ženy, pro niž vítězství nebo prohra, radost nebo zklamání, život nebo smrt ztrácejí jasné kontury. Svět mrtvých a živých se mísí v nezkrášleném panoptiku. Slibovaný konec světa čili Armagedon přichází k ženě dennodenně. Stává se součástí jejího života a opakuje se bez ohledu na skutečnou spásu nebo věčné zatracení. Sloboda sleduje všechno s drsnou ironií, trpkým humorem, ale ne bez porozumění pro živočišný způsob, jak žít a přežít životnímu osudu navzdory.

Realizační tým:

dramaturg: Vladimír Fekar
režie: Dodo Gombár, j.h.
překlad: Jan Antonín Pitínský, j.h.
kostýmy: Hana Knotková
scéna: Marek Šafárik, j.h.
pohybová spolupráce: Linda Fernandez Saez, j.h.
hudba: David Rotter, j.h.
 

Scéna:Velký sál
Délka představení:2 hod. 20 min. (včetně přestávky)
Premiéra:17.04.2010 - 19:00
Derniéra:09.12.2010 - 19:00
Aktuální program:

Kdy hrajeme