Evžen Oněgin

Alexandr Sergejevič Puškin, Kateřina Menclerová
Program