Faust

Johann Wolfgang Goethe
Program

pokušení a vykoupení

"Hlavní věc je, že je Faust napsán; teď ať si s ním svět nakládá, jak chce, a využije ho, nakolik umí." - J. W. Goethe

...ambiciózní muž, toužící sáhnout si za každou cenu až na samé dno poznání...
...ďábel, otevírající zapovězené, leč tolik svůdné komnaty...
...prostá dívka, čistá lidská bytost jako protiváha zla...
...putování prostorem a časem...
...bloudění duše, hledání smyslu a cíle života...
...oba díly Goethova "nesouměřitelného výtvoru" v jednom večeru...

Slovo pokušení, které vložil do části podtitulu Fausta režisér inscenace Dodo Gombár, má vlastně dvojí význam. Je to pokušení současného divadla vyrovnat se s dílem tak velkým, složitým a mnohovrstevnatým, jež bylo dlouho považováno za nehratelné "knižní drama"; za básníkova života nebylo uvedeno na jevišti. Druhý význam slova pokušení se vztahuje k vlastnímu smyslu Goethova dramatu. Je to pokušení staré jako lidstvo samo - pokušení člověka zaplést se s ďáblem výměnou za "něco" dosud nepoznaného...
Faustova životní pouť je naplněna neuvěřitelným bohatstvím básnické obrazivosti, "kosmickými rozměry" mravního poselství díla, sumou elementárních otázek i tajemných hádanek.
Režisér a autor jevištní úpravy Fausta Dodo Gombár se odhodlal k odvážnému řešení - inscenace je jakýmsi extraktem obou dílů Goethova celoživotního díla.
Vše začíná sázkou mezi Stvořitelem a ďáblem o hodnotě či bezcennosti člověka. Je vybrán Faust, muž prahnoucí po nekonečném poznání. Na něm má být prostřednictvím Mefistova pokoušení provedena zkouška. Faust přijme Mefistovy služby s tím, že dojde-li v životě k uspokojení a zatouží-li zastavit na chvíli čas, propadne duší.
První díl této velké dramatické básně je příběhem omlazeného Fausta a dívky Markétky, jejich lásky a Markétčiným tragickým koncem. Ve druhém dílu je Faust Mefistem uveden do "velkého světa" - nejprve na císařský dvůr, poté spolu putují nadčasovou dimenzí zpět až do antické říše. Po návratu Faust kolonizuje a zušlechťuje přímořskou krajinu. Jako stoletý a slepý umírá s vidinou svého cíle a snažení. Na nebesích za něj oroduje Markétka. Faustovi se dostává vykoupení.
Gombárova inscenace nabídne moderní, navýsost "současné" a přitom imaginativní divadlo. Oba díly tragédie se na scéně zrealizují v "zhuštěné podobě" v univerzálním prostoru - imitujícím prostředí kavárny - za účasti kompletního hereckého souboru divadla a s využitím rozličných audiovizuálních složek (část děje se odehraje např. formou opery a animovaného filmu). V inscenaci se objeví postava Fausta a Mefista ve třech různých podobách a variantách. Čeká vás velké putování nejen prostorem a časem, ale také neklidnou duší člověka!
Výraznou součástí inscenace bude zpěv a hudba, která pochází z autorské dílny Davida Rottera. Choreografka a performerka Halka Třešňáková vtiskla originalitu pohybovému projevu protagonistů.

Realizační tým:

dramaturg: Jana Kafková
úprava a režie: Dodo Gombár
překlad: Olga Mašková
scéna: Pavel Borák
kostýmy: Kamila Polívková
hudba: David Rotter
pohybová spolupráce: Halka Třešňáková
animované sekvence: Eva Marková a Petr Filipovič
korepetice: Richard Dvořák
 

Scéna:Velký sál
Délka představení:3 hod. 15 min.
Premiéra:23.06.2007 - 19:00
Derniéra:01.05.2008 - 19:00
Aktuální program:

Kdy hrajeme