Figarova svatba

dle pana de Beaumarchais
Program

aneb Figaro sem, Figaro tam aneb Perný den

Variace na slavnou komedii.

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais se stal proslulým a nesmrtelným svými dvěma stěžejními díly - komediemi Lazebníkem sevillským a Figarovou svatbou. Triumfovala zejména Figarova svatba (její oficiální pařížská premiéra se konala v roce 1784), neboť reflektovala společenskou náladu předrevoluční Francie.
Dnes je pro nás tato hra lákavá hlavně pro svou brilantní zápletku, skýtající neobyčejnou možnost rozehrání řady komických situací, jejichž nositeli jsou svérázné figury - typy. Ústřední postavou je sluha Figaro. Jeho prapůvod sahá až k antické komedii a je mladším příbuzným sluhů italské komedie dell´arte. Pro svůj důvtip a bystrý rozum se Figaro stal populárním lidovým hrdinou.
Děj komedie je zasazen do Španělska a odehrává se během jednoho "perného" dne. Figaro, sluha hraběte Almavivy se má oženit se Zuzankou, hraběnčinou komornou. Záletný hrabě, jemuž se Zuzanka zalíbila, však ještě před vykonáním svatebního obřadu touží tzv. využít "práva první noci". Aby sňatek znemožnil, rozpoutá soudní jednání proti Figarovi, kterého žaluje jeho věřitelka, vdavekchtivá a po Figarovi toužící Marcelina. Soudní pře se sice vyvine nečekaným a příznivým směrem, ale hrabě ve svých intrikách a naléhání na Zuzanku stále pokračuje. Zuzanka s Figarem a hraběnkou spojí své síly a uspořádají na hraběte past...
Naše inscenace je variací na tuto slavnou hru - je její "zhuštěnou" verzí. Zachovává všechny zásadní situace předlohy, herci si však vlastní text hry vytvořili sami - na základě improvizací na dané téma. Diváci nejsou ochuzeni o půvabný příběh, čeká je však neotřelé, originální ztvárnění a výrazně komediální známého díla.
Figarova svatba se stala neúspěšnější veselohrou současného repertoáru divadla. Na pardubickém GRAND FESTIVALU SMÍCHU získala tato komedie cenu mladých kritiků.

Realizační tým:

dramaturg: Jana Kafková
režie: Zdeněk Dušek
scénář vytvořil kolektiv herců pod vedením: Zdenka Duška s přihlédnutím k překladu Karla Krause
scéna: Milan Popelka
kostýmy: Pavlína Zarodňanská
hudba: Daniel Fikejz
texty písní: Martin Fahrner
pohybová spolupráce: Igor Dostálek
 

Scéna:Velký sál
Délka představení:2 hod. 45. min. (včetně přestávky)
Premiéra:23.04.2005 - 19:00
Derniéra:28.12.2006 - 19:00
Aktuální program:

Kdy hrajeme