Jakub a jeho pán

Milan Kundera
Program

komedie o tom, co je "psáno nahoře"

Ke slavným dvojicím sluhy a pána, jak je známe ze světové literatury (Don Quijote a Sancho Panza, Švejk a nadporučík Lukáš aj.), patří se svým pánem také Jakub z románu francouzského osvícence Denise Diderota.
Divadelní hra snad největšího současného českého spisovatele Milana Kundery, žijícího ve Francii, nese podtitul Pocta Denisi Diderotovi: v jedinečné variaci na Diderotův román se Milan Kundera vyznal ze svého vztahu k francouzskému spisovateli a jeho nezkalenému myšlení. Je to hra setkání a setkávání: dvou spisovatelů vzdálených epoch, Francouze a Čecha, zábavného labužnického vyprávění a dramatických situací. A je to moudrý příběh přátelství, lásky a zrady, v němž se i pomsta dokáže změnit v odměnu...

Realizační tým:

režie: Miroslav Plešák
dramaturgická spolupráce: Jana Kafková
scéna a kostýmy: Petr Dosoudil j.h.
hudba: J.S.Bach, W.A. Mozart v interpretaci The Linha Singers. Les Swingle Singers
hudební spolupráce: Richard Dvořák
šerm: Roman Mecnarowski

V dalších rolích:

Měšťané, vesničané: Šráka Machová, Marie Petříková, Josef Lukša, Pavel Sachr, Jan Machů, Petr Jureček

Scéna:Velký sál
Délka představení:2 hod. 15 min. (včetně přestávky)
Premiéra:14.06.2003 - 19:00
Derniéra:23.09.2004 - 19:00
Aktuální program:

Kdy hrajeme