Romeo a Julie

William Shakespeare
Program
  • generace kontra generace ...
  • Montekové kontra Capuleti ...
  • láska kontra nenávist ...
  • svoboda kontra manipulace ...
  • život kontra smrt ...

Romeo a Julie je jedna z nejslavnějších tragédií a zřejmě vůbec nejpopulárnější dílo Williama Shakespeara. Síla příběhu lásky dvou mladičkých lidí, kteří nesměli svobodně spojit své životy, a tak raději volili smrt, uchvacuje od svého vzniku - už přes čtyři století - dodnes.
Syžet Shakespeare přejal (jak bylo jeho zvykem) z populární italské novely, která popisovala snad skutečnou událost z počátku 14. století. Téma však přebásnil fascinujícím způsobem.
Děj je natolik známý, že jej připomeneme v několika větách:
Mezi dvěma veronskými rody - Monteky a Capulety - zuří odvěké nepřátelství. Romeo Montek a Julie Capuletová se do sebe zamilují a tajně se spolu nechají oddat. Romeo v potyčce zabije Juliina bratrance Tybalta. Je odsouzen k vyhnanství z města. Romeo a Julie spolu stráví svou "svatební noc". Julie má být vzápětí provdána za Parise, kterého jí vybrali rodiče. Mnich Lorenzo dá Julii prostředek, po kterém zdánlivě umírá a je pohřbena. Romeo se dozví o její údajné smrti, nachází Julii v hrobce a otráví se. Julie procitá, a když uvidí mrtvého Romea probodne se. Nad mrtvolami svých dětí dochází ke smutnému smíru otců.
Inscenace Romea a Julie se na zlínské jeviště vrací potřetí (poprvé byla uvedena v roce 1961 a podruhé v roce 1990).
Mladá německá režisérka Katharina Schmitt inscenuje Romea Julii s důrazem na postoj a sebeuvědomění si mladého člověka v tomto světě. Text tragédie je zredukován na základní situace a postavy. Hraje se v abstraktním nepopisném prostoru bez jakéhokoli balastu a dobových ilustrací. Inscenace by tak měla promlouvat k dnešnímu (nejen) mladému divákovi důrazně a přímo. Dotýká se témat jako je prvotní zasažení silným citem, manipulace, svoboda a nesvoboda, násilí a nesmyslná nenávist.
"Ve světě Romea a Julie se bez násilí nedá přežít - děti jsou buď nuceny na ně přistoupit, nebo musí zemřít. Kdo jsem a po čem toužím? Jak se stavím k řádu společnosti, ve které žiji? Každý si musí najít stanovisko k těmto dvěma otázkám během dospívání. V tom vidím nadčasovost příběhu Romea a Julie," říká režisérka Katharina Schmitt.

Realizační tým:

dramaturg: Jana Kafková
režie: Katharina Schmitt
překlad: Jiří Josek
scéna: Pavel Svoboda
kostýmy: Kamila Polívková
hudba: Roman Zach
pohybová spolupráce: Halka Třešňáková
 

Scéna:Velký sál
Délka představení:2 hod. bez přestávky
Premiéra:08.12.2007 - 19:00
Derniéra:03.04.2008 - 19:00
Aktuální program:

Kdy hrajeme