Rozpočet

Program

Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 (v tis. Kč)

 

 

Rozpočet rok 2018

Výnosy celkem

73 872

příspěvek zřizovatele - provozní

49 532

příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)

0

provozní dotace z jiných zdrojů

5 000

zúčtování 403 do výnosů

110

zapojení fondů do výnosů

450

ostatní výnosy

18 780

Náklady celkem

73 872

osobní náklady

43 990

odpisy

4 900

energie

2 860

ostatní náklady

22 122

MgA. Petr Michálek, ředitel

 

Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA LÉTA 2019 - 2020 (v tis. Kč)

 

Rok 2019

Rok 2020

Výnosy celkem

74 600

75 400

příspěvek zřizovatele

50 100

50 600

provozní dotace z jiných zdrojů

5 000

5 000

zúčtování 403 do výnosů

110

110

zapojení fondů do výnosů

500

500

ostatní výnosy

18 890

19 190

Náklady celkem

74 600

75 400

osobní náklady

44 000

44 500

odpisy

4 900

4 950

ostatní náklady

25 700

25 950

MgA. Petr Michálek, ředitel 

 

Schválený rozpočet 2018

Schválený střednědobý výhled 2019 - 2020