O festivalu

Program

Česko-slovenský divadelní festival Setkání Stretnutie se zaměřuje na konfrontaci současné inscenační tvorby v Čechách a na Slovensku. 
Cílem festivalu je upozornit na aktivní vztahy českých a slovenských divadel a divadelníků, tvůrčích týmů, ukázat výsledky vzájemné spolupráce, vyvolat diskusi o vzájemném dialogu české a slovenské divadelní kultury. 
Tak jako v předchozím ročníku klademe důraz na tzv. československou stopu, provázanost českých a slovenských tvůrců, vzájemné inspirování, zároveň chceme svou pozornost zacílit především k autorské dramaturgii a uvádění původních dramatických novinek.

Česko-slovenský divadelní festival Setkání Stretnutie má v místě svého konání již pevné místo v kalendáři významných kulturních událostí regionu. Za dobu své existence přivítal několik stovek divadelních souborů z Česka, Slovenska, ale i zahraničí (Polsko, Maďarsko, Rakousko a další). 

Součástí festivalu jsou:
1. Prezentace významných divadelních inscenací z Česka a Slovenska
2. Vystoupení významného hostujícího divadelního souboru z jiné země
3. Prezentace významných inscenací domácího souboru
4. Setkání autorů, dramaturgů, divadelní kritiky a studentů divadelních i divadelně teoretických škol z Česka a Slovenska 
5. Odborné semináře, přednášky a pracovní setkání
6. Mimořádné projekty, vzniklé právě za účelem festivalu, umožňující setkání tvůrců
7. Retrospektivní výstava, která bude ohlédnutím za předchozími dvaceti ročníky festivalu
8. Retrospektivní „videokabinet“ s prezentací předchozích ročníků festivalu
9. Pracovní setkání studentů konzervatoří a vyšších odborných škol z Česka a Slovenska
10. Neformální setkání diváků s tvůrci a hlavními protagonisty jednotlivých inscenací
11. Vystoupení pouličních hudebních a divadelních produkcí v ulicích, v prostorách kolem divadla, popř. v okolí města Zlína
12. Divadlo dětem v Česku a na Slovensku