Výstavy

Program

Chcete vystavovat v divadle? Kontaktujte Ing. Kateřinu Malotovou Předínskou: +420 731 125 130 nebo 577 636 426

AKTUÁLNÍ VÝSTAVA VE FOYER MDZ

Jan Pospíšil – Obrazy

Výstava se koná od 23. 9. do 26.10. 2021.

Akademický malíř Jan Pospíšil (* 1952) absolvoval Akademii výtvarných umění v ateliéru profesora Karla Součka (1980). Krátce pracoval v Galerii výtvarného umění v Hodoníně a poté byl téměř třicet let ředitelem Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Zorganizoval deset ročníků ojedinělého malířského sympozia Velký formát – 10 m2, které se konalo v jízdárně zámku ve Valticích v letech 1994 až 1996 a 2001 až 2005. Díla tam vytvořená jsou nyní součástí sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Jan Pospíšil si velký formát oblíbil a několik nových obrazů z poslední doby představí v září a v říjnu ve foyer Městského divadla Zlín.

Jan Pospíšil - Obrazy

PŘIPRAVOVANÁ VÝSTAVA

1. - 30. 11. 2021

výstava Tomáš Záborec