Výstavy

Program

Chcete vystavovat v divadle? Kontaktujte Ing. Kateřinu Malotovou Předínskou: +420 731 125 130 nebo 577 636 426

Výstavy jsou přístupné veřejnosti vždy hodinu před začátkem divadelních představení.


AKTUÁLNÍ VÝSTAVA:             

Evžen Jecho - 1. 10. - 29. 10. 2019


Evžen Jecho je český sochařgrafikarchitektspisovatelnovinářpedagogfotograf, člen SN ČR, člen UVU Praha - SVUT JHV Morava, člen Sdružení Bienále Brno, Internationale Trademark Center Belgie a International Institute for Informations Design Rakousko, Alpahabugs Internationale Anglie (1995–1999).

Mimo volnou tvorbu se realizoval v oblasti užitého umění v grafice a výstavnictví. Projektoval a graficky řešil řadu komerčních expozic pro pražské PZO ExicoPragoexportKovoTechnoexportStrojimportMerkuria aj. Projektoval desítky expozic pro Inchebu Bratislava. Projektoval zlínské výstavy Mikroelektronika '85 a '87, třikrát expozice pro Agropodnik Slušovice a mnoho dalších. Projektoval tři expozice pro Moravské zemské muzeum v Brně. Pro toto muzeum vytvořil i skládací výstavářský systém Mobil (74 prvků), kterému byl v Praze udělen průmyslově chráněný vzor (1990). Graficky ztvárnil stálé expozice J. A. Komenský pro muzeum v Uherském Brodě (1992), T. G. Masaryk pro muzeum v Hodoníně (1997) a Bedřich Smetana pro muzeum v Praze (1998). V sochařské tvorbě hledal svůj rukopis, osobitou formu projevu. Mezitím si "odskočil" na několik let do oblasti grafických symbolů, zkratek a novotvarů. Vytvořil přes 2500 znaků ještě bez počítačové techniky. Většinu z nich vydal tiskem v Katalogu 1 a 2. Až po roce 1990 se přeorientoval na PC a přes výrobce a prodejce fontů v Kanadě nabízí 300 digitalizovaných znaků a dva fonty v provedení pro PC a MAC. Geometrie se následně promítla do jeho sochařské tvorby a této formě zůstává věrný. Člení, vrství a kombinuje geometrické tvary do komorních i monumentálních plastik a objektů. V počítačové grafice vytváří abstraktní geometrické kompozice z vlastních novotvarů.

zdroj: Wikipedie

Jecho