Jak do divadla? Pokyny pro diváky

Program

Podmínky platné od pondělí 22. 11. 2021:

- předložit doklad o aplikaci očkování proti COVID-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní,
- nebo doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce, děti mezi 12 a 18 lety mohou doložit bezinfekčnost negativním RT-PCR testem starým nejvýše 72 hodin, stejným způsobem se prokazují lidé s kontraindikací k očkování a lidé, kteří očkování právě podstupují,

- na děti do 12 let se tyto podmínky nevztahují.

Všichni přítomní v divadelní budově musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). Výjimkou je konzumace v divadelním bufetu. Pokud si jej zapomenete doma, můžete si jej u uvaděčů koupit.

Platná mimořádná opatření nám stanovují povinnost při vstupu na akci splnění podmínek kontrolovat a divákům povinnost splnění podmínek prokázat. V případě, že divák splnění podmínek neprokáže, mimořádné opatření zakazuje takovou osobu na akci vpustit.

Děkujeme za pochopení.

Co dělat, pokud jako divák nesplňuji podmínky pro návštěvu kulturní akce?

Jak to bude vypadat po příchodu do divadla?

Foyer divadla bude otevřeno 60 minut před začátkem představení. Počítejte, že odbavení bude tentokrát trvat déle, nechoďte proto na poslední chvíli, přijďte prosím s dostatečným předstihem.
 

Co když se představení zruší?

V případě, že dojde ke zrušení představení z důvodu vládních nařízení, nebo z provozních důvodů na straně divadla, bude vám vstupné vráceno v plné výši, a to buď v hotovosti v pokladně MDZ, nebo elektronicky (sken nebo foto vstupenky + číslo vašeho bankovního účtu pošlete na prodej@divadlozlin.cz).

POZOR! MŮŽE SE STÁT, ŽE SE PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVU DIVADEL OPĚT ZMĚNÍ. SLEDUJTE PROSÍM DÁL NÁŠ WEB, KDE BUDEME INFORMACE AKTUALIZOVAT.

VAŠE MDZ