Jak do divadla? Pokyny pro diváky - AKTUALIZOVÁNO

Program

Jak zakoupit vstupenky?

Vstupenky lze zakoupit osobně na pokladně MDZ (Po – Pá 11 – 18 h) nebo elektronicky na webu www.divadlozlin.cz.

Podmínky návštěvy divadla:

(podle aktuálního Mimořádného patření Vlády ČR)

Návštěvník se musí prokázat:

  1. Buď maximálně 7 dní starým certifikovaným PCR testem s negativním výsledkem (prokážete se vytištěným potvrzením nebo SMS zpráva v mobilu).                                                                                  
  2. Nebo max. 72 hodin starým certifikovaným antigenním testem (prokážete se vytištěným potvrzením nebo SMS zpráva v mobilu).
  3. Nebo dokladem o provedeném očkování proti nemoci COVID 19 (od aplikace druhé dávky uplynulo min. 14 dní, v případě jednodávkové vakcíny 14 dní (prokážete se kartičkou s datem aplikace nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví v tištěné formě nebo na displeji telefonu).
  4. Přinesete si neotevřenou samotestovací sadu pro provedení antigenního testu a na vyhrazeném místě si test uděláte (je třeba počítat s časovým předstihem – na výsledek se čeká 10 – 15 minut).
  5. Zakoupíte si samotestovací sadu pro provedení antigenního testu u nás přímo na místě a provedete si jej přímo na místě.
  6. Že od prodělání nemoci Covid19 uplynulo méně než 180 dnů (počítá se od prvního doloženého pozitivního testu (vytištěno nebo SMS zpráva v mobilu).

PRO ŠKOLÁKY: Pokud školáci absolvovali podle jiného nařízení Ministerstva zdravotnictví ve třídách (nebo jiných školských zařízeních než škola) test s negativním výsledkem, stačí tuto skutečnost doložit čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce.

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Doporučení: Kromě Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně nabízí certifikované testy ZDARMA ODBĚROVÉ MÍSTO V OC Čepkov a Oční klinika Gemini, kde není nutná ani registrace.

 

Jak to bude vypadat po příchodu do divadla?

Foyer divadla bude otevřeno 60 minut před začátkem představení. Počítejte, že odbavení bude tentokrát trvat déle, nechoďte proto na poslední chvíli, přijďte prosím s dostatečným předstihem.
Po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách mějte nasazený respirátor FPP2 a vyšší třídy. Pokud si jej zapomenete doma, můžete si jej u uvaděčů koupit. Po celou dobu dodržujte rozestupy.

Co když se představení zruší?

V případě, že dojde ke zrušení představení z důvodu vládních nařízení, nebo z provozních důvodů na straně divadla, bude vám vstupné vráceno v plné výši, a to buď v hotovosti na pokladně MDZ nebo elektronicky (sken nebo foto vstupenky + číslo vašeho bankovního účtu pošlete na prodej@divadlozlin.cz).

POZOR! MŮŽE SE STÁT, ŽE SE PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVU DIVADEL OPĚT ZMĚNÍ. SLEDUJTE PROSÍM DÁL NÁŠ WEB, KDE BUDEME INFORMACE AKTUALIZOVAT.

DĚKUJEME VÁM ZA TRPĚLIVOST – MY JSME TATO PRAVIDLA NEVYMYSLELI.

DĚKUJEME, ŽE JSTE OCHOTNÍ TOTO VŠE PODSTOUPIT A NENECHÁTE SE OD NÁVŠTĚVY DIVADLA ODRADIT. O TO VÍC SI TOHO VÁŽÍME!

VAŠE MDZ