Pokladna je zavřená

Program

V souladu s opatřením vlády ČR je pokladna ode dneška uzavřená.

Zakoupené vstupenky tzv. na volnou kasu vracejte e-mailem na adresu prodej@divadlozlin.cz s uvedením čísla účtu a kódu banky a k žádosti přiložte e-vstupenku nebo naskenované (ofocené) vracené vstupenky.

Děkujeme.