Premiér navštívil zlínskou Noc na Karlštejně

Po představení premiér pozdravil herce přímo na jevišti. „Zážitek z představení patřil k nejhezčím bodům mého programu,“ složil kompliment účinkujícím. Poté se krátce sešel se všemi zaměstnanci divadla ve Studiu Z. „Informoval nás o novém usnesení vlády, které řeší navýšení mezd pracovníků v kultuře, oba dva jsme se shodli, že zaměstnanci v této oblasti jsou dlouhodobě podhodnocováni,“ uvedl ředitel MDZ Petr Michálek.

Následně v horním foyer zlínského divadla premiér Sobotka poobědval se zástupci různých kulturních institucí. Mezi dvacítkou pozvaných hostů byl například spisovatel Antonín Bajaja, ředitelé filharmonie, knihovny i galerie a dalších kulturních institucí, zástupci Základních uměleckých škol nebo pořadatele kulturních a společenských akcí ve Zlíně.

Foto: archív MDZ (autor Josef Omelka).