Rekonstruujeme skrápěcí zařízení nad jevištěm

Program

V současné době probíhá v Městském divadle ve Zlíně rekonstrukce rozvodů požární vody, hydrantů a skrápěcích zařízení. "Jde o soubor technického protipožárního zařízení, které se provozuje v nezměněném stavu od kolaudace budovy, je proto již za hranicí své životnosti a modernizace tohoto zařízení je nutným opatřením k dalšímu divadelnímu provozu," vysvětlil umělecko-technický šéf MDZ Milan Houžva.

Akce probíhá za finanční podpory zřizovatele divadla statutárního města Zlín.

Na fotce skrápěcí zařízení nad divadelním jevištěm.