Tomáš Baťa se ženou Marií provedli baťovskými domky

Program

V sobotu se otevřely dveře 15 baťovských domků ve Zlíně na Letné. Prováděli jimi herci Marta Bačíková a Gustav Řezníček v kostýmech manželů Baťových. Akce se uskutečnila ve spolupráci s Živým Zlínem. Nadací Tomáše Bati a AArchitekturou.

"Letná se v posledních letech stala místem procházek a workshopů. Její architektonická a historická hodnota je oceňována místními obyvateli, ale také odborníky a nadšenci. Jednodomek, půldomek, čtvrtdomek, jejich zrekonstruované či dostavěné varianty jsou tím, co dělá dělnické čtvrti unikátními. Snad každého, kdo nebydlí v cihlových domcích, zajímá, jaké to je. Specifičnost každého domu s historickým pozadím je potom tím zajímavější, čím více se dovídáme skutečný příběh obyvatel domků a důvod, proč zde žijí. Pro někoho je to rodinná historie, návaznost na dědu zaměstnaného u Bati, pro dalšího je to atmosféra a výhody, které bydlení ve zlínských čtvrtích blízko centra nabízí. Den otevřených domků má mimo svůj sousedský charakter ukázat, jak se v domcích bydlí. Baťovské bydlení je v mnohém výjimečné, obyvatelům přináší i určitá úskalí, ale také výhody zajímavého bydlení s historickou hodnotou," říkají organizátoři akce.