Zákulisí divadla si prohlédly dvě stovky zvědavců

Program

Zájem o Den otevřených dveří byl tak velký, že se na všechny nedostalo. Budovou prováděli ti nejpovolanější - herci. Děkujeme a těšíme se na příště!