Program

Předprodej na září od 5. června, pro předplatitele 1. června. Zakoupené vstupenky nebereme zpět ani je nevyměňujeme.

Studio Z26.09. 2018
Středa
19:00Vstupenky
Dobré mravy
Dobré mravy

divadelní manuál podle etikety Ladislava Špačka