Hlídání dětí v divadle

Chcete si zajít do divadla a nemá Vám kdo pohlídat děti? Využijte naší oblíbené služby u podvečerních představení MDZ ve Velkém sále v 17 hodin, kdy ve spolupráci s renomovanou organizací zaměřující se na volnočasové aktivity dětí Bibi školička zajistíme aktivní hlídání v příjemných prostorách divadla.

Tato služba je pro majitele předplatného ZDARMA, stačí se prokázat předplatenkou. Pro ostatní diváky je zpoplatněna částkou 100 kč/ 1 představení.

Podmínkou je vstupenka na představení.

Dítě lze do herny odevzdat vždy 30 min. před představením. Přiveďte je na recepci divadla (vstup do budovy divadla od parku s kašnou).

Pravidlo pro všechny: dítě musí být zdravé a ve věku max. 12 let, NUTNÁ PŘIHLÁŠKA TŘI DNY PŘEDEM! 

PŘIHLÁŠKY ZDE.

Před přihlášením dítěte si prosím přečtěte důkladně PROVOZNÍ ŘÁD níže. Děkujeme.

V případě plné kapacity či zdravotních důvodů si vyhrazujeme právo dítě nepřijmout.

Zajímá Vás, jak hlídání probíhá? Prohlédněte si na facebooku divadla fotogalerii z prvního hlídání 16. října 2013

První hlídání dětí v divadlePrvní hlídání dětí v divadle

Provozní řád herny v Městském divadle Zlín

1. Hlídací místnost je součástí Městského divadla Zlín.  Cílem hlídací místnosti je postarat se
o děti, zatímco se jejich zákonní zástupci účastní divadelního představení.

2. Hlídací místnost je zařízení sloužící ke vzájemnému setkávání dětí a trávení jejich volného času během představení. O děti se v průběhu představení starají osoby zajištěné ze strany společnosti Bibi – Jane s.r.o.

3. Hlídací místnost je určena dětem od půl roku. Děti přicházejí do hlídací místnosti v doprovodu dospělé osoby, která za ně nese zodpovědnost. V průběhu představení se o bezpečnost dětí stará osoba k tomu určená v hlídací místnosti. V případě potřeby počítá rodič s tím, že opustí představení a bude pracovníkům nápomocen.

4. Při příchodu se rodič zapíše do prezenční listiny a  stvrdí tak svým podpisem, že dítě je zdravé. Stejně tak učiní při odchodu z herny. Pokud má dítě odcházet s jinou osobou, než která jej přivedla, je nutné tuto skutečnost nahlásit předem a udat jméno osoby, která bude dítě vyzvedávat. Při předání dítěte v hlídací místnosti je nutné sdělit potřebné informace
o konkrétním dítěti, které mohou pro ně být důležité. Stejně tak mohou učinit zaměstnanci
při odchodu dítěte.

5. Žádné z dětí neopouští hlídací místnost bez vědomí osoby k tomu určené.

6. Do hlídací místnosti nebudou přijaty děti s akutně probíhajícím onemocněním včetně průjmu apod. a ti, kteří přišli do kontaktu s infekční chorobou. Pokud se onemocnění projeví v průběhu hlídání, bude rodič kontaktován a dítě musí z hlídací místnosti odejít. 

7. Každý uživatel služby hlídání (rodič) je seznámen s provozním řádem hlídací místnosti, toto stvrzuje svým podpisem. Provozní řád je umístěn v hlídací místnosti, kde je přístupný všem návštěvníkům.

9. V hlídací místnosti, v její těsné blízkosti i v celém areálu divadla je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky.

10. Vstup do prostoru hlídací místnosti je možný pouze v přezůvkách. Dodržování základních hygienických návyků u dětí a jejich rodičů je samozřejmostí. Své svršky a obuv účastníci odkládají na místě k tomu určeném (v šatně divadla). Kočárky se odkládají v chodbě.

11. Za své osobní věci si zodpovídá každý návštěvník. V případě krádeže
či poškození nepřebírá Městské divadlo Zlín, ani společnost Bibi – Jane s.r.o. zodpovědnost
za vzniklou škodu.

12. Jídlo a pití se může konzumovat pouze v k tomu vyhrazeném prostoru v hlídací místnosti. Pokud má dítě s sebou z domu svačinu, je třeba ji přinést v uzavřeném a podepsaném obalu. Každé dítě si s sebou přinese také PODEPSANOU láhev s pitím pro dodržení pitného režimu.

14. Za doprovodu hlídací osoby děti dochází na WC. Pro menší děti je v hlídací místnosti nočník a pro přebalení přebalovací podložka. Použité pleny či ubrousky, vložené do igelitového sáčku, se vyhazují do příslušného odpadkového koše.

15. Návštěvníci hlídací místnosti jsou povinni respektovat připomínky či nařízení zaměstnanců městského divadla Zlín nebo hlídací osoby, kteří jsou odpovědni za její provoz. S případnými problémy, komplikacemi či připomínkami se obracejte na zaměstnance. Rádi vám vyjdou vstříc.