Anonymní dramatická soutěž

Anonymní soutěž o nejlepší původní divadelní hru vyhlašuje divadelní a literární agentura Aura-Pont v návaznosti na dnes už neexistující Cenu Alfréda Radoka. Otevřena je všem novým česky nebo slovensky psaným hrám a její výsledek bývá od roku 2016 vyhlášen v rámci slavnostního ukončení festivalu Setkání Stretnutie ve Zlíně.